bnner34

Mỹ phẩm

  • Ít hơn Container Xuất khẩu Hậu cần

    Logistics xuất khẩu LCL

    Vận chuyển LCL là gì?LCL có nghĩa là khi người vận chuyển (hoặc đại lý) chấp nhận lô hàng của người gửi hàng mà số lượng hàng không đủ cho cả container, nó được sắp xếp theo loại và điểm đến của hàng hóa.Các hàng hóa đến cùng một điểm đến được tập hợp thành một số lượng nhất định và gom vào các container để vận chuyển.Do hàng hóa của các chủ hàng khác nhau được tập hợp lại với nhau nên được gọi là hàng lẻ.Với nhiều năm dẫn đầu về hàng rời, chúng tôi có một hệ thống toàn diện, có thể cung cấp giá hàng rời chính xác và đề xuất dịch vụ toàn diện theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời hiện thực hóa các dịch vụ hậu cần đa dạng như cảng đích giống nhau, cảng xuất khẩu khác nhau và khác dịch vụ của công ty vận chuyển.