bnner34

Mỹ phẩm

  • Chứng nhận liên quan về sản phẩm và thủ tục hải quan

    Dịch vụ chứng chỉ

    Các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc được xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới phải đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn của địa phương trước khi được bán trong khu vực.Với sự phát triển của thương mại quốc tế, các chứng nhận liên quan, giấy phép thông quan, báo cáo thẩm định vận chuyển hàng hóa,… mà các nước trên thế giới yêu cầu đối với sản phẩm nhập khẩu cũng đang thay đổi.Đối với hoạt động thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa, chứng nhận sản phẩm liên quan và chứng nhận thông quan là những chứng từ quan trọng không thể thiếu khi nhập cảnh hợp pháp và tuân thủ tại nước đến và chảy vào lĩnh vực lưu thông trong nước.