bnner34

Mỹ phẩm

  • Thủ tục hải quan chuyên nghiệp và đáng tin cậy

    Thủ tục hải quan

    Thông quan là thủ tục mà nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu có nhiệm vụ khai báo chi tiết hàng hóa với hải quan và áp dụng cải tiến đối với hàng hóa, hành lý, chuyển phát nhanh, người gửi hàng và người nhận hàng, người chăm sóc, chủ hàng hoặc đại lý.Thông quan là thủ tục cần thiết nhất để xuất nhập khẩu.